top of page

FORMORYZA BLOC

El bloc de formigó de pellofa d’arròs “FORMORYZA BLOC” és un excel·lent material de construcció compost de pellofa d'arròs i un aglomerant cimentós. Els blocs s'utilitzen per la construcció de façanes, cobertes, envans i soleres. La seva baixa conductivitat tèrmica, la capacitat d’emmagatzematge del calor i l’alta transpirabilitat del vapor d’aigua el converteixen amb un gran aliat per a la construcció d’espais saludables i amb un baix consum energètic.


Per a la seva fabricació el bloc és emmotllat, curat i assecat amb el contacte directe amb l’aire, sense necessitat de cap aportació de calor extra. La mida estàndard del bloc és de 59 cm per 29 cm i amb un gruix de 9, 14 o 19 cm.


La petjada ecològica del bloc és molt petita gràcies a que està fabricat, en gran part, amb un subproducte agrícola dels camps d’arròs del Delta de l’Ebre. Durant la seva fabricació s’utilitza molt poca energia i el seu residu és 100% reutilitzable.

AUTOPRODUCCIÓ, EDIFICACIÓ OFF-GRID I MICROXARXES

AUTOPRODUCCIÓ

L'autoproducció energètica està a l’abast de tothom gràcies a les energies renovables. Es tracta d'una eina potentíssima per apoderar al consumidor i per lluitar contra el canvi climàtic. Disposem de les eines de càlcul i dels coneixements per dissenyar satisfactòriament instal·lacions de producció i d'emmagatzematge d’energia.

 

EDIFICACIÓ OFF-GRID I MICROXARXES

Gràcies a l'autoproducció, un habitatge es pot dissenyar sense connexió a la xarxa elèctrica. Varis habitatges es poden agregar mitjançant una microxarxa elèctrica per compartir els excedents de energia que autoprodueixen.

 

Si voleu veure el projecte que estem promovent al municipi d'Arnes (Terra Alta) amb experiència des del 2016 en edificació Off-grid i microxarxes, cliqueu aqui.

CONSTRUCCIÓ AMB FUSTA (CC+)

Anomenem CC+ al sistema constructiu propi que des de l’any 2001 perfecciona els sistemes tradicionals de construcció en fusta.

AVANTATGES DEL SISTEMA 

  • Materials de construcció naturals i saludables

  • Baixa petjada ecològica. Reducció d'emissions i de residus en totes les fases de la vida útil de l'edifici

  • Altes prestacions bioclimàtiques. (Casa passiva)

  • Gran confort

  • Flexibilitat per tot tipus de programes i d'usos

  • Flexibilitat d'acabats interiors i exteriors

  • Temps d'execució molt reduït

  • Control pressupostari sense desviacions

  • Preu molt competitiu

bottom of page