top of page
Equip ret.jpg

De dilluns a divendres de 8 a 18h

Passatge Bocabella 8, Baixos 1a

08013 Barcelona

Metro Tetuan (L2)

93 269 44 73

cuaderncampanals@gmail.com

Albert Cuadern Codina

Immaculada Campanals Foz

Eduard Cuadern Campanals

Ignasi Cuadern Campanals

Aitor Ochoa Argany

bottom of page