top of page

ARNES-LES VALLETES

CRITERIS URBANÍSTICS

La zona residencial de les Valletes està ubicada al municipi d’Arnes fora del nucli antic i és la única peça urbanística que permet la tipologia edificatòria de cases aïllades. En un terreny pràcticament pla està projectada una urbanització amb quatre carrers paral·lels amb un total de 42 parcel·les de 310 a 650 m2. La urbanització preveu la plantació de 240 olivers que generin una malla ortogonal com la dels camps del voltant. L’arquitectura i l’agricultura quedaran integrats dins d’aquest projecte.

 

El ritme del construcció del projecte serà el que permeti l’autopromoció de forma ordenada i caldrà respectar els següents principis:

  1. L’edificació ha de respectar la trama ortogonal d’olivers del projecte d’urbanització. No es podrà eliminar cap d'aquests arbres

  2. La tanca de separació entre veïns serà un mur de 40cm d’alçada

  3. L’edifici estarà desconnectat de la xarxa elèctrica i generarà la seva pròpia energia elèctrica. Els excedents de la producció fotovoltaica es compartiran amb els veïns de forma gratuïta

  4. Tots els habitatges recolliran les aigües pluvials en un dipòsit soterrat

ELS HABITATGES

Els habitatges que es construeixen a la zona residencial de les Valletes s'abasteixen únicament de l'energia produida per les seves plaques solars. És necessari doncs, que el seu consum energètic sigui molt petit.

Amb els coneixements arquitectonics i tècnics que hem adquirit al llarg del temps, dissenyem edificis amb uns alts paràmetres de qualitat i comfort sense que això impliqui un sobrecost respecte un habitatge convencional.

 

bottom of page