Habitatge unifamiliar aïllat. Viladrau

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/19

La parcel·la d'aquesta casa es troba al costat d'una riera en una comunitat d'habitatges de baixa densitat dins del municipi de Viladrau.

 

Les condicions climàtiques del Montseny, exigeixen un disseny bioclimàtic de la casa acurat. Es planteja una planta allargada amb les grans obertures ubicades a la façana sud per aprofitar els guanys solars. Un ràfeg protegeix aquesta mateixa façana de la radiació solar en els mesos més càlids. Les habitacions es col·loquen a la façana est per rebre els primers rajos del sol.

 

L'envolvent de la casa havia de tenir un alt grau d'aïllament sense interrupcions i el temps d'execució de l'obra havia de ser curt.

Per complir aquest requeriments s'utilitza el sistema constructiu CC+.

 

La climatització de la casa se soluciona amb una caldera de biomassa que també escalfa l'aigua calenta sanitària. Un sistema de domòtica controla les persianes de la casa en funció de l'assoleig.

 

L'acabat exterior convina el revoc blanc i la pedra del Montseny.