Oferim dos models d'habitatges

Casa A (Bàsica)

Memòria de qualitats
Construcció:
 • Fonamentació amb llosa de formigó armat. Aïllament tèrmic i impermeabilització. Acabat polit

 • Estructura de fusta laminada mecanitzada. Subministració i muntatge

 • Tancament amb panell sandvitx a les parets exteriors i al sostre

 • Aïllament exterior amb el sistema SATE acabat amb morter acrílic

 • Recobriment interior de les parets de façana amb argila

 • Coberta plana o inclinada de teula

 • Divisòries interiors de plaques de cartró-guix amb aïllament

 • Tancaments exteriors practicables de fusta laminada amb vidres aïllants baix emissius

 • Enrajolat de banys a la zona de la dutxa i al lavabo

Serveis:

 • Instal·lació elèctrica completa, fontaneria i desaigües

 • Calefacció amb estufa de pellet (Nordica Extraflame)

 • Producció d’aigua calenta sanitària amb acumulador elèctric

 • Sistema fotovoltaic amb 6 plaques fotovoltaiques per cobrir el consum de la producció d’aigua calenta sanitària

 • Sistema de ventilació amb recuperador de calor

 • Recuperació d’aigües pluvials per subministrar els inodors, la rentadora i els punts de rec (Opcional)​

Acabats:
 • Sanitaris “Roca” i aixetes “Tres”

 • Mobiliari de cuina amb portes de fòrmica de gamma superior (Laca Luxe) i taulell de cuina porcellànic o de fusta laminada massissa

 • Electrodomèstics “Bosch” o similar (Cuina, campana, forn i microones)

 • Pintura ecològica de parets i sostres (Pintura al silicat)

Pressupost orientatiu de la construcció
(Per un habitatge de 100m2 sobre un terreny pla)
 • 130.000€ + (10%iva) = 143.000€
 • (Opcional) Sistema de recuperació d'aigües pluvials
+ 3.500€ + (10%iva) = 3.850€

Casa B (Superior)

Memòria de qualitats

Construcció:

 • Fonamentació amb llosa de formigó armat. Aïllament tèrmic i impermeabilització. Acabat polit

 • Estructura de fusta laminada mecanitzada. Subministració i muntatge

 • Tancament amb panell sandvitx a les parets exteriors i al sostre

 • Aïllament exterior amb el sistema SATE acabat amb morter acrílic

 • Recobriment interior de les parets de façana amb argila

 • Coberta plana o inclinada de teula

 • Divisòries interiors de plaques de cartró-guix amb aïllament

 • Tancaments exteriors practicables de fusta laminada amb vidres aïllants baix emissius

 • Enrajolat de banys a la zona de la dutxa i al lavabo

Serveis:
 • Instal·lació elèctrica completa, fontaneria i desaigües

 • Calefacció i refrigeració per terra radiant amb bomba de calor aerotèrmica (Saunier Duval)

 • Producció d’aigua calenta sanitària amb bomba de calor aerotèrmica (Saunier Duval)

 • Sistema fotovoltaic amb 24 plaques fotovoltaiques i 12Kw de bateries de liti per cobrir el 100% del consum de la casa. (Sistema Ampere Tower)

 • Sistema de ventilació amb recuperador de calor

 • Recuperació d’aigües pluvials per subministrar els inodors, la rentadora i els punts de rec (Opcional)

Acabats:
 • Sanitaris “Roca” i aixetes “Tres”

 • Mobiliari de cuina amb portes de fòrmica de gamma superior (Laca Luxe) i taulell de cuina porcellànic o de fusta laminada massissa

 • Electrodomèstics “Bosch” o similar (Cuina, campana, forn i microones)

 • Pintura ecològica de parets i sostres (Pintura al silicat)

Pressupost orientatiu de la construcció
(Per un habitatge de 100m2 sobre un terreny pla)
 • 130.000€ + (10%iva) = 143.000€
 
(+) Increment del sistema fotovoltaic:
10.500€ + (10%iva) 1.050€ = 11.550€
(+) Increment del sistema de climatització i ACS
5.500 + (10%iva) 550€ = 6.050€
(=) 146.000€ + (10%iva) 14.600€ = 160.000€
 • Opcional) Sistema de recuperació d'aigües pluvials
+ 3.500€ + (10%iva) = 3.850€
Altres despeses
 • Honoraris d'arquitecte i arquitecte tècnic
 • Llicència municipal
 • Estudi geotècnic