Sostenibilitat

Per nosaltres, un edifici sostenible és aquell que:

 • Té una baixa demanda d'energia gràcies a un bon disseny bioclimàtic i a uns equips d'alta eficiència

 • Produeix energia de fons renovables

 • Protegeix la salut i el benestar de les persones que l'habiten

 • Utilitza materials de construcció amb una baixa petjada ecològica

Recerca i desenvolupament:

 • Construcció amb fusta (Sistema constructiu CC+)

Anomenem CC+ al sistema constructiu propi que des de l’any 2001 perfecciona els sistemes tradicionals de construcció en fusta.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

Avantatges del sistema CC+

 • Materials de construcció naturals i saludables

 • Baixa petjada ecològica. Reducció d'emissions i de residus en totes les fases de la vida útil de l'edifici

 • Altes prestacions bioclimàtiques. (Casa passiva)

 • Gran confort

 • Flexibilitat per tot tipus de programes i d'usos

 • Flexibilitat d'acabats interiors i exteriors

 • Temps d'execució molt reduït

 • Control pressupostari sense desviacions

 • Preu molt competitiu

 • Autoproducció, edficicació Off-grid i microxarxes

Autoprodució

L'autoproducció energètica està a l’abast de tothom gràcies a les energies renovables. Es tracta d'una eina potentíssima per apoderar al consumidor i per lluitar contra el canvi climàtic.

En ens últims anys hem incorporat l’autoproducció energètica ens els nostres projectes d’edificació. Disposem de les eines de càlcul i dels coneixements per dissenyar satisfactòriament instal·lacions de producció i d'emmagatzematge d’energia. Avui, ja podem oferir als nostres clients, habitatges que produeixen més energia de la que consumeixen.

Edificació Off-grid i microarxes

Varis habitatges es poden agregar mitjançant una microxarxa elèctrica per compartir els excedents de energia que autoprodueixen.

 

Aquest projecte és una realitat en una promoció pròpia de Cuadern Campanals Arquitectes ubicat al municipi d’Arnes (Terra Alta). En aquests moments hi ha varis habitatges en funcionament.

Més informació

WhatsApp_Image_2019-11-08_at_11.18.23-2_
 • Bioconstrucció. Aïllament amb pellofa d'arròs

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

El formigó de pellofa d'arròs està compost per la pellofa cel·lulòsica de l'arròs, ciment i aigua. La mescla es treballa en consistència líquida i s'aboca en un encofrat com un formigó tradicional. Un cop endurit s'obté un sòlid porós que aïlla tèrmicament de l'exterior i que regula la humitat a l'interior de l'habitatge. 

 

A la casa Oryza hem utilitzat el formigó de pellofa d'arròs a la solera, les façanes i la coberta.

Formigó de pellofa d'arròs