top of page

RECERCA I INVESTIGACIÓ

BLOC DE PELLOFA D'ARRÒS

El bloc de pellofa d’arròs és un excel·lent material de construcció que s’utilitza a les façanes dels edificis. Ens aporta unes altes prestacions higrotèrmiques gràcies a la seva baixa conductivitat tèrmica, la seva capacitat d’emmagatzemar calor i la seva transpirabilitat del vapor d’aigua.

La petjada ecològica del bloc és molt petita gràcies a que està fabricat, en gran part, amb un subproducte agrícola dels camps d’arròs del Delta de l’Ebre. Durant la seva fabricació s’utilitza molt poca energia i és 100% reutilitzable.

Per a la seva fabricació el bloc és emmotllat, curat i assecat amb el contacte directe amb l’aire, sense necessitat de cap aportació de calor extra. La mida estàndard del bloc és de 30 cm per 60cm i amb un gruix de 10, 20 o 40cm.

Podeu veure a continuació les característiques tècniques dels diferents blocs que fabriquem a la nostra fàbrica d'Arnes: 

FORMIGÓ DE PELLOFA D'ARRÒS

El formigó de pellofa d'arròs està compost de pellofa, aglomerant cimentós i aigua. La mescla es treballa en consistència líquida i s'aboca en un encofrat com un formigó tradicional. Un cop endurit s'obté un sòlid porós que aïlla tèrmicament de l'exterior i que regula la humitat a l'interior de l'habitatge. 

 

S'utilitza el formigó de pellofa d'arròs a les soleres, les façanes i les cobertes.

AUTOPRODUCCIÓ, EDIFICACIÓ OFF-GRID I MICROXARXES

AUTOPRODUCCIÓ

L'autoproducció energètica està a l’abast de tothom gràcies a les energies renovables. Es tracta d'una eina potentíssima per apoderar al consumidor i per lluitar contra el canvi climàtic. Disposem de les eines de càlcul i dels coneixements per dissenyar satisfactòriament instal·lacions de producció i d'emmagatzematge d’energia.

 

EDIFICACIÓ OFF-GRID I MICROXARXES

Gràcies a l'autoproducció, un habitatge es pot dissenyar sense connexió a la xarxa elèctrica. Varis habitatges es poden agregar mitjançant una microxarxa elèctrica per compartir els excedents de energia que autoprodueixen.

 

Si voleu veure el projecte que estem promovent al municipi d'Arnes (Terra Alta) amb experiència des del 2016 en edificació Off-grid i microxarxes, cliqueu aqui.

CONSTRUCCIÓ AMB FUSTA (CC+)

Anomenem CC+ al sistema constructiu propi que des de l’any 2001 perfecciona els sistemes tradicionals de construcció en fusta.

AVANTATGES DEL SISTEMA 

  • Materials de construcció naturals i saludables

  • Baixa petjada ecològica. Reducció d'emissions i de residus en totes les fases de la vida útil de l'edifici

  • Altes prestacions bioclimàtiques. (Casa passiva)

  • Gran confort

  • Flexibilitat per tot tipus de programes i d'usos

  • Flexibilitat d'acabats interiors i exteriors

  • Temps d'execució molt reduït

  • Control pressupostari sense desviacions

  • Preu molt competitiu

bottom of page